Thứ Hai tuần 7 Mùa Thường Niên – Năm chẵn

0
176

BÀI ĐỌC I: Gc 3, 13-18

“Nếu anh em có lòng thích cãi vã, thì đừng lên mặt”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh em ? Người ấy hãy lấy đời sống tốt lành mà bày tỏ công việc của mình thấm nhuần sự hiền từ khôn ngoan. Còn nếu anh em có lòng ganh tị chua cay và thích cãi vã, anh em đừng lên mặt và nói dối nghịch cùng sự thật. Vì thứ khôn ngoan đó không phải từ trời xuống, mà là thứ khôn ngoan phàm trần, mang nặng thú tính và là của ma quỷ. Bởi chưng ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 8. 9. 10. 15

Đáp: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a).

Xướng:

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. – Đáp.

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. – Đáp.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. – Đáp.

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Đá Tảng, là Đấng Cứu chuộc con. – Đáp.

“Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi” (Mc 9,24)

Tin Mừng: Mc 9,14-29

14 Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông.

15 Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. 16 Và Người hỏi họ rằng: “Các ngươi tranh luận gì với nhau đó ?” 17 Một người trong đám đông trả lời rằng: “Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. 18 Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực”. 19 Người đáp lại: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa ? Đem nó lại đây cho Ta”. 20 Và người ta đem nó đến.

Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. 21 Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: “Nó bị như thế từ bao giờ ?” Ông ta đáp: “Thưa từ lúc bé! 22 Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi”. 23 Chúa Giêsu nói với ông: “Sao lại nói: Nếu Thầy có thể ? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được”. 24 Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: “Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi”. 25 Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: “Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa”. 26 Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: “Nó chết rồi”. 27 Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.

28 Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó ?” 29 Người đáp: “Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”.

Suy niệm 1 (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

A- Phân tích (Hạt giống…)

1. Chuyện xảy ra đang lúc Chúa Giêsu và 3 môn đệ Gioan, Phêrô và Giacôbê đang ở trên núi (Chúa Giêsu biến hình).

Trong lúc Chúa Giêsu vắng mặt, người ta đem đến cho 9 môn đệ kia một đứa trẻ bị quỷ ám làm cho nó bị câm. Nhưng các ông bất lực không trục xuất được tên quỷ ấy.

Sự thất bại này khiến các môn đệ mất mặt. Đám đông dân chúng xúm vào phê phán các ông, và các ông cố gắng chống chế. Do đó xảy ra một cuộc tranh luận.

2. Thấy Chúa Giêsu về, người ta mừng rỡ trình bày sự việc cho Ngài.

Phản ứng của Chúa Giêsu đầu tiên là khó chịu. Ngài trách và than: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa ?”

Lời than trách này nhắm đến nhiều hạng người:

  • Thứ nhất là chính các môn đệ,
  • Kế đến là đám đông dân chúng,
  • Sau cùng là người cha đẻ của đức trẻ bị quỷ ám. Chính họ chưa đủ lòng tin nên mới có thất bại này.

3. Khi còn lại một mình với Chúa Giêsu, các môn đệ hỏi tại sao họ thất bại, Chúa Giêsu cho biết thêm lý do thứ hai nữa là thiếu cầu nguyện và ăn chay.

* Như thế, mặc khải của bài Phúc Âm này là: Chúa Giêsu là Đấng mà uy quyền có thể chế ngự cả uy quyền rất mạnh của ma quỷ.

Môn đệ Chúa cũng có thể có được quyền uy này nếu có lòng tin vững chắc, ăn chay và cầu nguyện.

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. ”Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa ?” Tiếng than này của Chúa Giêsu cho thấy việc Ngài ở với những kẻ cứng lòng tin là một cực khổ và là một điều khiến Ngài phải chịụ đựng. Chắc hẳn Chúa Giêsu cũng phải khổ vì tôi, Ngài đã phải chịụ đựng vì tôi rất nhiều vì lòng tin yếu kém của tôi.

Tôi phải mượn lời của cha đứa trẻ trong chuyện này mà khiêm tốn thưa với Chúa: “Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi”.

2. ”Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”: câu này của Chúa Giêsu là để trả lời cho người cha (cũng cho cả các môn đệ và chúng ta ngày nay): muốn được trợ giúp cho đức tin yếu kém của mình thì phải cầu nguyện và ăn chay.

3. Một tướng quân quyết định tấn công cho dù binh lính của mình chỉ bằng một phần mười quân địch. Ông quả quyết là sẽ thắng, nhưng binh lính của ông rất nghi ngờ.

Vì thế trên đường đi đến trận chiến, ông dừng lại ở một nhà thờ và cầu nguyện. Khi ông trở ra, ông nói: “Tôi sẽ tung một đồng tiền lên nếu nó ngửa chúng ta sẽ thắng. Nếu nó sấp, chúng ta sẽ thua. Vận mệnh bây giờ sẽ được tiết lộ nơi nó”.

Ông tung đồng tiền lên, nó ngửa. Những người lính rất hăm hở vào trận đấu và vì họ tin nên đã thắng dễ dàng.

Hôm sau, một sĩ quan có niềm tin mạnh mẽ nói với tướng quân: “Kết quả cho Ta thấy rằng không ai có thể thay đổi cánh tay vận mệnh”. Tướng quân trả lời: “Rất đúng”, và cho anh ta hay rằng đồng tiền có hai mặt ngửa. (Góp nhặt)

Suy niệm 2 (Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ)

Câu chuyện

Đây là nội dung cuộc nói chuyện giữa hai em bé:

– Nếu Satan đến cám dỗ, bạn làm sao chống trả ?

– Mình biết Satan đến để cám dỗ, nhưng khi nó gõ cửa lòng mình, mình bảo: Có phải đức Giêsu gõ cửa đấy không ạ ? Khi Satan nghe tên Giêsu là nó biến ngay!

 Người mạnh nhất không thể một mình chống lại Satan.

Suy niệm

Thần ô uế (x. Mt 1,23) cũng như quỷ (x. Mc 1,32; 3,11a.15.22…) luôn tượng trưng quyền lực sự dữ, luôn đối địch với Thiên Chúa và là sự chẳng lành với sức khỏe thể xác và tâm linh cho con người.

Đứa bé bị quỷ ám nên động kinh, người cha đã gặp các môn đệ của Chúa Giêsu để xin cứu chữa cho đứa bé, nhưng các ông không thể trừ quỷ được. Không mất niềm tin ông đi gặp Chúa Giêsu cầu xin: “Nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi”. Đức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể ? Mọi sự đều có thể đối với người tin”. Chúa quan tâm đến lời cầu xin của ông, đức tin của ông thình lình bùng lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi” (Mc 9,23-24). Ðức Giêsu dùng uy quyền và phán một lời ra lệnh cho quỷ phải xuất khỏi nạn nhân. Sự hiện diện của Đức Kitô uy quyền với lời giảng dạy đầy uy quyền, khuất phục ma quỷ, tà thần…

Chúa dạy các môn đệ phải ăn chay và cầu nguyện mới có thể trừ quỷ. Ăn chay để nâng con người lên khỏi sức nặng của thân xác và của vật chất; cầu nguyện để đón nhận sức mạnh chiến thắng của Chúa Kitô, Ðấng đã đánh bại được quyền lực của Satan. Cho nên, trong lời cầu chúng ta tin vào Chúa khi nhìn nhận sự bất lực của mình và hoàn toàn cậy dựa vào Chúa.

Chúng ta ý thức về thân phận tội lỗi, yếu hèn của chúng ta trong tinh thần chay tịnh và hướng nhìn lên Chúa với niềm tin trong lời cầu: Chỉ có Chúa là sức mạnh cho con ẩn thân…

Ý lực sống

“Lạy Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài”
(Tv 91,2).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here